Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa

Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa

作者:Autio, Ter
ISBN:9789523590083
语言:Finnish; English
出版社:Tampere University Press
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

education; education policy; curriculum; didactics; early childhood education; higher education; neoliberalism; learning; multiliteracy; koulutus; opetussuunnitelmat; tutkimus; tieto; sivistys; koulutuspolitiikka; yliopistot; ammattikorkeakoulut; korkea-asteen koulutus; uusliberalismi; korkeakoulupolitiikka; kasvatushistoria; kasvatustavoitteet; varhaiskasvatus; kokonaisopetus; katsomusaineet; taidekasvatus; monilukutaito; didaktiikka

Abstract

This edited book continues the discussion on curriculum, which began in 2017 with the authors’ previous work – the first book on Curriculum Studies in Finnish. The articles are divided into four thematic sets, the common denominator of which is the concern about the drifting of the comprehensive democratic German and Nordic Bildung/Didactic curriculum tradition into the narrower, competence and skills driven Anglo-American education and curriculum, shaped by the paradoxical alliance of assumedly apolitical instrumental learning theories and neoliberal policy measures. Tämä artikkelikokoelma jatkaa keskustelua, joka käynnistyi vuonna 2017 julkaistussa ensimmäisessä suomenkielisessä opetussuunnitelmatutkimusta käsittelevässä teoksessa. Kirjan artikkelit jakaantuvat neljään teemakokonaisuuteen. Käsiteltyjä teemoja yhdistää huoli saksalais-pohjoiseurooppalaisen Bildung/Didaktiikka -opetussuunnitelmatradition ajautumisesta entistä ahtaammalle oppimisteorioiden jäsentämän, taitoihin ja kompetensseihin rajoittuvan, näennäisesti epäpoliittisen angloamerikkalaisen curriculum-opetussuunnitelmatradition sekä sen poliittisen aisaparin, uusliberalismin, puristuksessa. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Autio, Ter
ISBN:9789523590083
语言:Finnish; English
出版社:Tampere University Press
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0