Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat

Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat

作者:Gestel, van, Nicolette
ISBN:9789089641533
语言:Undetermined
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

sociologie; public administration; bestuurskunde; sociology

Abstract

Public administration; Sociology De uitvoeringsorganisatie van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid is de laatste decennia vaak gewijzigd. Nu eens was er sprake van een grotere rol van de sociale partners, dan weer van marktwerking en privatisering en dan weer trok de overheid de verantwoordelijkheid naar zich toe. In dit boek onderzoekende auteurs hoe deze hervormingen tot stand zijn gekomen en welke politieke en maatschappelijke visies daaraan ten grondslag lagen. Daarbij combineren zij drie wetenschappelijke perspectieven op veranderingen in maatschappelijke sectoren. In het ideeC+nperspectief zijn beleidswijzigingen de uitkomst van een strijd tussen confl icterende ideeC+n. In het institutionele perspectief ligt de nadruk op diepgewortelde waarden en tradities, die ingrijpende veranderingen lange tijd in de weg kunnen staan. In het chaosperspectief komen radicale veranderingen alleen tot stand als gebruik kan worden gemaakt van vaak onverwachte windows of opportunity. De auteurs concluderen dat veel hervormingen meer een afscheid van het verleden waren dan een heldere keuze voor een nieuw model. Als gevolg hiervan leverden de hervormingen vaak niet op wat er tevoren van werd verwacht, wat weer aanleiding gaf tot nieuwe hervormingen. Op deze wijze zijn politici en beleidsmakers steeds meer vastgelopen in een hervormingsmoeras dat zij zelf hebben gecreC+erd. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Gestel, van, Nicolette
ISBN:9789089641533
语言:Undetermined
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Het hervormingsmoeras van de verzorgingsstaat 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0