Rediscovering Europe in the Netherlands

Rediscovering Europe in the Netherlands

作者:Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbele,
ISBN:9789053562628
语言:English
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

popular science; wetenschap algemeen

Abstract

The results of the 2005 referendum on the Constitutional Treaty for Europe exposed dramatically the rift between the political and public opinion regarding European policymaking. It also showed that politicians had failed to function as adequate links between “Europe” and the Dutch citizens. Against this background, the authors analyse the relative lack of legitimacy of the European Union in the Netherlands and advise on means of shoring up its image going beyond traditional institutional approaches. De uitslag van het referendum op 1 juni 2005 over het Europees Grondwettelijke Verdrag legde op dramatische wijze de kloof bloot tussen politieke en publieke opinie als het gaat over Europese beleidsvorming. Tegelijk heeft het Grondwettelijk Verdrag laten zien dat nationale politici en bestuurders er niet in slagen te functioneren als adequate verbindingsschakels tussen ‘Europa’ en burgers. Tegen deze achtergrond geeft de WRR (naar aanleiding van een adviesaanvraag van de regering) aan hoe de legitimiteit van EU-beleid en de EU als systeem in Nederland kan worden vergroot. De raad analyseert de bestaande legitimiteitstekorten van de Europese Unie in Nederland. Aan de hand daarvan geeft de raad een aantal richtingen aan voor de versterking van legitimiteit die voorbij de klassieke institutionele benaderingen reiken. Het perspectief van (Nederlandse) burgers staat daarbij centraal. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbele,
ISBN:9789053562628
语言:English
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Rediscovering Europe in the Netherlands 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0