Reformation of Islamic Thought

Reformation of Islamic Thought

作者:Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,
ISBN:9789053568286
语言:Undetermined
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

public administration; sociology; sociologie; bestuurskunde; politicologie; political science

Abstract

Ever since the dramatic events of September 11, 2001 the fundamentalist and exclusivist trend prevails in most presentations of Islamic thinking. Indeed, these events have given extremists and fundamentalists a much more prominent position than they might ever have dreamt of. In Reformation of Islamic Thought, the prominent Egyptian scholar Nasr Abû Zayd examines the positive, liberal, and inclusive reaction embedded in the writings of Muslim thinkers. He takes the reader on a critical journey across the Muslim World, where Muslim thinkers from Egypt and Iran to Indonesia seek to divest Islam of traditionalistic and legalistic interpretation. Instead, these thinkers stress the value of a cultural, enlightened Islam, and an individualistic faith. For many, the dogmatic Islam established by the conservatives and supported by totalitarian political regimes is outdated; they want it replaced by a spiritual and ethical Islam. To what extent are these reformist thinkers engaged in a genuine renewal of Islamic thought? Do they succeed in escaping the traditionalist trap of presenting a purely negative image of the West? Na de dramatische gebeurtenissen van 11 september 2001 zijn het vooral de fundamentalistische stromingen die de boventoon voeren in de meeste overzichten van het islamitisch denken. Extremisten en fundamentalisten hebben een veel prominentere plaats gekregen dan ze ooit hadden durven dromen. In Reformation of Islamic Thought onderzoekt de gerenommeerde Egyptische geleerde Nasr Abû Zayd de positieve, liberale en inclusieve bijdragen van moslimdenkers. Hij neemt de lezer mee op een kritische reis door de moslimwereld, waar moslimdenkers van Egypte en Iran tot Indonesië proberen de islam te ontdoen van traditionalistische en legalistische interpretaties. Daartegenover benadrukken ze de waarde van een culturele, verlichte Islam en een individualistisch geloof. Velen beschouwen de dogmatische islam van de conservatieven, die vaak wordt gesteund door totalitaire politieke regeringen, als volstrekt achterhaald; ze willen die interpretaties vervangen door een spirituele en ethische islam. In hoeverre zijn deze hervormingsgezinde denkers betrokken bij een daadwerkelijke vernieuwing van het islamitisch denken? Slagen ze erin te ontsnappen aan de traditionalistische valkuil van een uitsluitend negatief beeld van het Westen? 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,
ISBN:9789053568286
语言:Undetermined
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Reformation of Islamic Thought 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0