Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten

Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten

作者:Barbiers, Sjef
ISBN:9789053567791
语言:Undetermined
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

dutch and flemish language; nederlandse taal

Abstract

The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects (SAND) provides a detailed overview of the surprisingly rich syntactic variation found in 267 dialects of Dutch at the beginning of the 21st century. More than 200 full color maps show the geographic distributiebon of over 100 syntactic variables. Many of these variables involve phenomena that are absent form the standard language and thus of great descriptive and theoretical importante. A state-of-the art linguistic description and commentary accompanies each map, taking into account the results of modern syntactic research as well as historical developments. Volume I (2005) shows the variation in complementisers and complementiser agreement, subject pronouns, subject doubling and subject clitisation after yes/ no, reflexives and reciprocals, relative clauses, question-word doubling and topicalisation. Volume II shows the variation in two- and three verb clusters, interruption of the verb clusters, extraposition and te ‘to’ in the verbal clusters, auxiliary selection, do-insertion, and negation and quantification. De Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND) geeft een gedetailleerd overzicht van e verrassend rijke syntactische variatie in 267 dialecten van het Nederlands aan het begin van de 21ste eeuw. Op meer dan 200 kleurenkaarten wordt de geografische distributie van ruim 100 syntactische variabelen getoond. Veel van deze variabelen zijn afwezig in de standaardtaal en daarom van groot descriptief en theoretisch belang. Bij elke kaart wordt een state-of-the-art taalkundige bechrijving gegeven van de afgebeelde variabele tegen de achtergrond van historische ontwikkelingen en de resultaten van modern syntactisch onderzoek. Deel I (2005) gaat over voegwoorden en voegwoordvervoeging, subjectpronomina, subjectverdubbeling en subjectclitisering na ja/nee, reflexieve en reciproke voornaamwoorden, relatiefzinnen, vraagwoordverdubbeling en topicalisatie. Deel II gaat over twee- en drieledige werkwoordsclusters, doorbreking van werkwoordclusters, extrapositie en te in verbale clusters, hulpwerkwoordselectie, doen-insertie, en negatie en kwantificatie. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Barbiers, Sjef
ISBN:9789053567791
语言:Undetermined
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0