American Visions of the Netherlands East Indies/Indonesia

American Visions of the Netherlands East Indies/Indonesia

作者:Gouda, Frances
ISBN:9789053564790
语言:English
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

peace operations; geschiedenis; kosovo (kfor); military occupation; world war ii / second world war; political science; civil-military cooperation (cimic); history of the united states; somalia (unitaf); bosnia (ifor/sfor); civil affairs; cambodia (untac); politicologie; history, geography, and auxiliary disciplines; geschiedenis van de usa; counterinsurgency

Abstract

The authors of this book challenge the view that was current among many people in the Netherlands during the period 1945-1949 that the American government and its foreign policymakers unequivocally backed the Indonesian Republic’s struggle for independence. The same myth of America’s political endorsement of Indonesians’ quest for independence continues to reverberate in the United States itself. In fact, ex-President Clinton repeated the story as recently as 1995 when he wrote to ex-President Suharto that in the post-World War II era, President Truman and the U.S. Congress had actively supported Indonesia ‘as the nation was being born’. On the basis of research in American, Indonesian, Dutch, and Australian diplomatic records and in the archives of the United Nations, Gouda and Brocades Zaalberg describe and analyze American visions of the Dutch East Indies/Indonesia from the 1920s to December 1949, when the Kingdom of the Netherlands relinquished its sovereignty over the archipelago in southeast Asia to the United States fo Indonesia. Their historical analysis suggests that the American diplomatic establishment was not as ignorant of conditions in the Indonesian archipelago as many Dutch people assumed, both before and after World War II. They also chronicle the unfolding of America’s steady but tactic backing of its faithful Dutch ally in northern Europe until early 1949, when U.S. assessments of the regions in the world where the Cold War might ignite into a ‘Hot War’ began to incorporate the anti-colonial, nationalist struggles in Indonesia and Vietnam. De auteurs van ‘American Visions of the Netherlands East Indies/Indonesia bestrijden de idee dat de Amerikaanse regering en haar buitenlandse beleidsmakers onvoorwaardelijk steun verleenden aan de onafhankelijkheidsstrijd van de Indonesische Republiek, zoals vele Nederlandse geloofden gedurende de periode 1945-1949. Ook in de Verenigde Staten zelf leeft de mythe over Amerika’s politieke steun aan de vrijheidheidsstrijd in Indonesie voort. Nog in 1995 zelfs, herhaalde ex-president Clinton het verhaal toen hij ex-president Soeharto schreef dat president Truman en het Amerikaans Congres in de periode na WO II actief hun steun hadden betuigd aan Indonesië als ‘een natie die geboren werd’. Op basis van onderzoek in Amerikaanse, Indonesische, Nederlandse en Australische diplomatieke archieven, als ook in de archieven van de Verenigde Naties, beschrijven en analyseren Gouda en Brocades Zaalberg de Amerikaanse visies op Nederlands Indië/Indonesië vanaf de twintiger jaren van de vorige eeuw tot december 1949 toen het Koninkrijk der Nederlanden haar gezag over de archipel in zuidoost Azië overdroeg aan de Verenigde Republiek van Indonesië. De historische analyse die hier gepresenteerd wordt, suggereert dat het Amerikaanse corps diplomatique niet zo onbekend was met de situatie op de Indonesische eilanden als vele Nederlanders zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog veronderstelden. De auteurs boekstaven eveneens de ontwikkeling van Amerika’s doorlopende maar stille steun aan de trouwe Hollandse bondgenoot in noord-Europa tot aan het begin van 1949 toen de Amerikaanse aandacht voor die gebieden in de wereld waar de Koude Oorlog zou kunnen uitmonden in een ‘Hete Oorlog’ zich verder uitbreidde naar de de anti-koloniale, nationalistische strijd in Indonesië en Vietnam. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Gouda, Frances
ISBN:9789053564790
语言:English
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。American Visions of the Netherlands East Indies/Indonesia 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0