Local Identities

Local Identities

作者:Gerritsen, Fokke
ISBN:9789053565889
语言:Undetermined
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

archeologie; archeology

Abstract

Investigates how small groups – households and local communities – constitute and represent their social identity by ordering the landscape in which they dwell. The author develops a new theoretical and empirical perspective that deals with many of the practices that create collective senses of identity and belonging. These include house building and habitation, structured deposition, cremation and burial, arable farming, and ritual practices. An explicitly diachronic approach charts processes of cultural and social change which have previously gone largely unnoticed, providing a stimulating basis for a more dynamic history of the late prehistoric inhabitants of the Meuse-Demer-Scheldt region. In dit nieuwe deel in de Amsterdam Archaeological Studies-reeks onderzoekt Fokke Gerritsen hoe kleine groepen mensen – huishoudens en plaatselijke leefgemeenschappen – hun sociale identiteit vormden en bewerkstelligden door het ordenen van het landschap waarin zij zich bevonden. De auteur ontwikkelt een nieuw theoretisch en empirisch perspectief op de vele gebruiken die een collectief gevoel van identiteit en toebehoren creëren zoals huizenbouw en woonomgeving, structurele nederzetting, crematie en begrafenis, land- en akkerbouw, en rituele praktijken. Een uitgesproken diachronische aanpak brengt processen van culturele en sociale verandering in kaart die hiervoor grotendeels onopgemerkt zijn gebleven en die een solide basis vormen voor een meer dynamische geschiedenis van de laat-prehistorische bewoners van het Meuse-Demer-Scheldtgebied. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Gerritsen, Fokke
ISBN:9789053565889
语言:Undetermined
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Local Identities 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0