Equal Opportunities and Ethnic Inequality in European Labour Markets

Equal Opportunities and Ethnic Inequality in European Labour Markets

作者:Wrench, Joh
ISBN:9789089641267
语言:English
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

sociology; sociologie; Affirmative action; Discrimination; Diversity (business); Equal opportunity; Labour economics; Minority group; Multiculturalism; Netherlands; Racism; Sweden

Abstract

The need to analyse labour market mechanisms in post-industrial Western societies is urgent. Despite laws and policy measures being developed at the European, national and local levels, job-seeking immigrants and ethnic minorities still suffer unequal access and ethnic discrimination. This volume endeavours to understand why. Four chapters dealing with discrimination, gender, equity policies and diversity management present a lively discussion of the current scientific debate. Besides providing empirical evidence, the authors recommend methods for conducting further research in the field and evaluate the actual effects of discrimination-combating policies. One conclusion is that systematic analysis of the labour market and its subsequent equity policies must be supported by hard data, such as statistics. With its state-of-the-art scope and unique thematic exploration, this volume transfers knowledge from social science studies to a more operational realm. From here, both scholars and practitioners can help make equal opportunities more accessible than ever. De noodzaak om de arbeidsmarkt mechanismen in postindustriële westerse samenlevingen te analyseren is urgent. Ondanks wetten en beleidsmaatregelen die op Europees, nationaal en lokaal niveau worden ontwikkeld, lijdt het zoeken van werk door immigranten en etnische minderheden nog steeds onder ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt en etnische discriminatie. In dit boek proberen de auteurs te begrijpen waarom dit zo is. In vier hoofdstukken over discriminatie, gender, eigen beleid en diversiteitmanagement presenteren de auteurs de levendige discussie rond het huidige wetenschappelijke debat. Naast het verstrekken van empirisch bewijs, bevelen de auteurs methoden aan om verder onderzoek te verrichten en de werkelijke effecten van de bestrijding van discriminatiebeleid te evalueren. Een conclusie is dat de systematische analyse van de arbeidsmarkt en het daaropvolgende eigen beleid moet worden ondersteund door harde gegevens, zoals statistieken. Met zijn reikwijdte en unieke thematische exploratie, kennis van sociaalwetenschappelijk onderzoek beoogt dit boek een verschuiving te laten plaatsvinden naar het meer operationele domein. Zowel wetenschappers en professionals krijgen hierdoor de mogelijkheid het streven naar gelijke kansen meer bereikbaar te maken dan ooit. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Wrench, Joh
ISBN:9789089641267
语言:English
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Equal Opportunities and Ethnic Inequality in European Labour Markets 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0