Social Concertation in Times of Austerity

Social Concertation in Times of Austerity

作者:Afonso, Alexandre
ISBN:9789089643957
语言:English
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

sociology; sociologie; Austria; Corporatism; European integration; Labour economics; Swiss People’s Party; Switzerland; Trade union; Unemployment

Abstract

Why do governments still negotiate with trade unions and employers in the design of labour market and welfare reforms despite the steady decline of trade union membership almost everywhere in Europe? Social Concertation in Times of Austerity investigates the political underpinnings of social concertation in this new context with a focus on the regulation of labour mobility and unemployment protection in Austria and Switzerland. It shows that the involvement of organised interests in policymaking is a strategy of compromise-building used by governments when they are faced with party-political divisions, or when unpopular reforms are likely to have risky electoral consequences. Waarom moeten overheden nog steeds onderhandelen met vakbonden en werkgevers, terwijl het ledenaantal van vakbonden bijna overal in Europa daalt? De auteur onderzoekt de politieke fundamenten van het sociaal overleg in deze nieuwe context. De focus ligt op de regulering van arbeidsmobiliteit en werkloosheidsuitkeringen in Oostenrijk en Zwitserland. Het werk laat zien dat overheden belangenorganisaties strategisch betrekken in de beleidsvorming, bijvoorbeeld wanneer een overheid geconfronteerd wordt met partijpolitieke verdeeldheid, of wan- neer impopulaire hervormingen negatieve electorale gevolgen kunnen hebben. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Afonso, Alexandre
ISBN:9789089643957
语言:English
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Social Concertation in Times of Austerity 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0