Chapter 3 De sociale onzekerheid

Chapter 3 De sociale onzekerheid

作者:van Lieshout, Pete
ISBN:9789462984608
语言:Dutch; Flemish
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

sociale scheidslijnen; armoede en inkomen; decentralisaties

Abstract

Het sociale zekerheidssysteem is voortdurend aan veranderingen onderhevig. De laatste jaren ligt de nadruk daarbij vooral op meer
eigen verantwoordelijkheid van burgers en minder collectiviteit. Bij de
kwetsbare groepen in de samenleving kan dit tot onzekerheid leiden.
Dit hoofdstuk schetst een situatie van groeiende polarisatie tussen
enerzijds een aantal bevolkingsgroepen die voldoende hulpbronnen
hebben om zich goed te redden, en anderzijds enkele groepen
waar problemen leven op het vlak van gezondheid, werkloosheid en
armoede. Inzicht in de achterliggende scheidslijnen tussen hoger- en
lageropgeleiden, tussen mensen met en zonder functionele netwerken
en tussen etnische groepen is van belang om te verkennen welke rol het
overheidsbeleid de komende tijd zal en kan spelen bij het beslechten
van de kloof tussen kansarmen en kansrijken en het vergroten van de bestaanszekerheid.

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:van Lieshout, Pete
ISBN:9789462984608
语言:Dutch; Flemish
出版社:Amsterdam University Press
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Chapter 3 De sociale onzekerheid 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0