Kasaysayan ng Katotohanang Buhay ng Haring Clodeveo at Reyna Clotilde sa Reyno nang Francia

Kasaysayan ng Katotohanang Buhay ng Haring Clodeveo at Reyna Clotilde sa Reyno nang Francia

作者:Cleto R. Ignacio
格式:Epub,Mobi,Pdf,Azw3,Txt
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Book Excerpt

ng binyagan ang Reyno nang Francia’t
sa totoong Dios ay magsikilala.

Magandang adhicang lubos na panimdim
ni Clotilde’y di co lubhang pasayurin,
ang Condeng nagbigay nang regalong sinsing
ay napaalam nang toua ay sabihin.

Nang siya’y dumating sa Reyno n~g Francia
ang uica sa Hari icaw po’y magsayá,
pagca’t ang larawan mo po’y tinangap na
nang pinaglacbay cong irog mong Infanta.

Lugod ay sabihin nang Haring si Clovis
ang cay Aurellanong uica’y nang madin~gig,
at biglang napaui sa caniyang dibdib
yaong calumbayang di icatahimic.

Ipinatauag nang lahat ang guinoo
sa sacop nang Corte nang caniyang Reyno,
dumating na lahat naman sa palacio
yaong tanang piling man~ga Caballero.

Sa Haring cay Clovis nang maharap sila
(aniya) ay cayo’y caya co pinita,
gumayac n~gayon din cayong para-para
at mag si paroon sa Reynong Borgonya.

Ipamanhic niniyo sa cay Agabundos
na Hari, nang boong pacumbabang loob,
na

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Cleto R. Ignacio
格式:Epub,Mobi,Pdf,Azw3,Txt

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Kasaysayan ng Katotohanang Buhay ng Haring Clodeveo at Reyna Clotilde sa Reyno nang Francia 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0