Aikamme kasvatus: vain muutos on pysyvää?

Aikamme kasvatus: vain muutos on pysyvää?

作者:Eskola, Jar
ISBN:9789520309084
语言:Finnish
出版社:Tampere University Press
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

method of empathy-based stories; narration; girlhood; the young; mobile phones; parents; children; violence; news; fatherhood; immigrants; multiculturalism; class teachers; curriculum; education; sense of community; management of change; universities; occupational teacher training

Abstract

“This compilation introduces 14 articles that use method of empathy-based stories as a methodology and all of which look at changes in the field of education. This compilation discusses many current themes, such as changes in teaching and working methods at different levels of education, change management and curriculum work. The book also provides an insight into how children experience stories of news reports or how girls construct girlhood in their stories.

All the articles in this compilation are combined with a review of educational change, along with a methodological connection: the material of all the articles is collected using the method of empathy-based stories. The book shows how multipurpose this method is: it is equally suitable for examining the perceptions of children as well as for examining a whole organizational change. The book presents not only the practical research carried out with the method, but also provides a guide to the methodology and introduces good practices. ” “Aikamme kasvatus: vain muutos on pysyvää? -teos esittelee 14 eläytymismenetelmätutkimusta, jotka kaikki tarkastelevat kasvatuksen kentällä tapahtuneita muutoksia. Teoksessa pohditaan monia ajankohtaisia teemoja, kuten opetus- ja työtapojen muutosta eri koulutusasteilla, muutosjohtamista ja opetussuunnitelmatyötä sekä tulevaisuustaitoja. Teos tarjoaa näkökulman myös muun muassa siihen, miten lapset kokevat uutisten väkivaltakertomusten hahmot tai miten tytöt rakentavat kertomuksissaan tyttöyttä. Lisäksi teoksen ajankohtaisina teemoina pohditaan mm. erilaisia isyystyyppejä, nuorten kännykän käytön rajoittamista sekä ammattikoululaisten suhtautumista maahanmuuttajiin.

Kaikkia edellä kuvattuja artikkeleita yhdistää kasvatuspainotteisen muutoksen tarkastelun ohella metodologinen yhteys: kaikkien artikkelien aineisto on kerätty eläytymismenetelmää käyttäen. Teos osoittaa, kuinka monikäyttöisestä menetelmästä on kyse: se sopii yhtälailla lasten käsitysten tutkimiseen kuin kokonaisen organisaatiomuutoksen tarkasteluun.

Teos esittelee paitsi menetelmällä tehtyjä käytännön tutkimuksia, tarjoaa myös käyttöohjeen menetelmään vasta tutustuvalle tutkijalle. Teos esittelee eläytymismenetelmän hyviä käytäntöjä sekä systemaattisen kirjallisuushaun eläytymismenetelmän käytöstä. ” 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Eskola, Jar
ISBN:9789520309084
语言:Finnish
出版社:Tampere University Press
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Aikamme kasvatus: vain muutos on pysyvää? 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0