Médiations interculturelles entre la France et la Suède: Trajectoires et circulations de 1945 à nos jours

Médiations interculturelles entre la France et la Suède: Trajectoires et circulations de 1945 à nos jours

作者:Cedergren, Mickaëlle
ISBN:9789176350126;9789176350133;9789176350140, 9789176350157
语言:French; Swedish
出版社:Stockholm University Press
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

imagology; translations studies; cultural transfers; sociology of literature; history of literature; history of literary reception

Abstract

Ce livre porte sur les relations culturelles entre la France et la Suède de 1945 à nos jours. Il réunit les articles présentés à l’occasion de la conférence internationale, « Frankrike-Sverige – Tur och retur », qui a eu lieu à Stockholm en janvier 2014, organisée par l’Université Paris-Sorbonne et l’Université de Stockholm. Ces vingt-deux articles tracent ensemble une histoire croisée des médiations matérielles et immatérielles, dynamiques et complexes, ayant permis la construction des identités culturelles dans trois domaines principaux : les représentations et l’imaginaire ; la médiation et les vecteurs de transmission ; la traduction, la réception et la circulation des oeuvres. Denna bok behandlar kulturella relationer mellan Frankrike och Sverige från 1945 till våra dagar. De olika artiklarna bygger på den forskning som presenterades på den internationella konferensen ”Frankrike-Sverige – Tur och retur” i Stockholm i januari 2014. Konferensen organiserades av Sorbonne-universitetet i Paris och Stockholms universitet. De tjugotvå bidragen ger tillsammans en bild av de komplexa och rörliga samband och kontaktpunkter som genom historien uppstått mellan de båda länderna. Tre huvudsakliga fält har identifierats där kulturella identiteter skapats över nationsgränserna: representationer och föreställningsvärldar; mediering och förmedling; översättning, mottagande och cirkulering av verk. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Cedergren, Mickaëlle
ISBN:9789176350126;9789176350133;9789176350140, 9789176350157
语言:French; Swedish
出版社:Stockholm University Press
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Médiations interculturelles entre la France et la Suède: Trajectoires et circulations de 1945 à nos jours 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0