Chapter 9 Sammenhengen mellom mindfulness og eksekutiv funksjon hos profesjonelle fotballspillere

Chapter 9 Sammenhengen mellom mindfulness og eksekutiv funksjon hos profesjonelle fotballspillere

作者:Meland, Anders
ISBN:9788202596903, 9788202596903
语言:Norwegian
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

mindfulness; team sports; executive function; inhibition; lagspill; eksekutiv funksjon; inhibisjon

Abstract

“Mindfulness has become a popular tool for athletes, but the knowledge about the
exact associations between trait mindfulness and key performance variables are lacking. This
is especially problematic for athletes competing at a higher level where minor costs of a trait or
an intervention could easily outweigh the benefits. In this study we investigated the association
between self-reported level of mindfulness and performance on two PC based tests of inhibitory
control on forty-two professional soccer players. The results showed that the observation
facet of mindfulness was associated with better performance on one of the tests, while the
non-judgement facet was associated with lower performance on both tests due to more impulsive
responding. These findings suggest that trait mindfulness and inhibitory control is related,
but that the relationship may not only be beneficial.” “En høy grad av mindfulness anses for å være fordelaktig for idrettsutøvere,
og mindfulness-trening har derfor blitt en populær metode innenfor prestasjonsutvikling.
Dette til tross for at kunnskapen om sammenhengen mellom å være mindful og viktige prestasjonsvariabler
er mangelfull. Dette er særlig et problem for trenere og idrettsutøvere som
konkurrerer på det høyeste nivået, der eventuelle ulemper ved mindfulness lett kan utkonkurrere
fordelene. I denne studien undersøkte vi sammenhengen mellom selvopplevd grad
av fem ulike fasetter av mindfulness og prestasjon på to ulike PC-baserte tester på inhibitorisk
kontroll hos 42 profesjonelle fotballspillere. Resultatene viste at observasjonsfasetten av
mindfulness var assosiert med bedre prestasjon på én av testene, og at fasetten som måler
grad av ikke-dømming, var assosiert med svakere prestasjon på begge PC-testene på grunn av
mer impulsiv respons. Disse funnene tyder på at mindfulness og eksekutiv funksjon henger
sammen, men at sammenhengen kanskje ikke bare er fordelaktig.” 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Meland, Anders
ISBN:9788202596903, 9788202596903
语言:Norwegian
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Chapter 9 Sammenhengen mellom mindfulness og eksekutiv funksjon hos profesjonelle fotballspillere 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0