Chapter 11 Prinsipper ved test–retest-reliabilitet

Chapter 11 Prinsipper ved test–retest-reliabilitet

作者:Haugen, Tommy
ISBN:9788202596903, 9788202596903
语言:Norwegian
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

reliability test; bicycle ergometer; effort; performance; reliabilitetstest; sykkelergometer; innsats; prestasjon

Abstract

“The study aim was twofold: 1) Review basic principles of test-retest reliability,
and 2) investigate the reliability of a test procedure of a one-minute time trial on an ergometer
bicycle in relatively well-trained young adults. The subjects (N = 12) completed three “all-out”
intervals on the bicycle ergometers where average watt produced was recorded. The results
of the experiments showed no significant mean differences across tests, high ICC (.996), low
CV, TE, and SEM. The findings suggested that the ergometer test had the ability to produce
accurate and stable measurements. It also indicated that measurement biases that affected the
results did not seem to occur.” “Formålet med studien var todelt: 1) Gjennomgå sentrale prinsipper for test–
retest-reliabilitet, og 2) reliabilitetsteste en protokoll for maksimal innsats på sykkelrulle med
ett minutts varighet hos relativt godt trente unge voksne. Forsøkspersonene (N = 12) gjennomførte
tre forsøk på sykkelrulle hvor gjennomsnittwatt ble registrert. Resultatene viste ingen
signifikant forskjell mellom forsøkene, høy ICC (.996), lav CV og lav TE og SEM. Resultatene
indikerte at sykkeltesten har evne til å produsere nøyaktige og stabile målinger. De indikerte
også at det ikke ser ut til å forkomme større systematiske feilmålinger som påvirker resultatene
i betydelig grad.” 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Haugen, Tommy
ISBN:9788202596903, 9788202596903
语言:Norwegian
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Chapter 11 Prinsipper ved test–retest-reliabilitet 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0