Chapter 6  Idrætspsykologi med et community psykologisk afsæt

Chapter 6 Idrætspsykologi med et community psykologisk afsæt

作者:Ryom, Knud,
ISBN:9788202596903, 9788202596903
语言:Danish
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

action research; community psychology; co-creation; social experiment; aktionsforskning; community psykologi; samskabelse; socialt eksperiment

Abstract

“The overall purpose of this study was to examine how a transformative and community
psychological approach could affect a socially challenged neighbourhood and participants´
perceptions of involvement (young boys, 12–16 years). A social research experiment lasting
2 years was co-created between researchers, practitioners and participants. A multi-method
approach was used to ensure that thorough and socially robust knowledge was produced.
Methods used included questionnaires, interviews, fieldwork and observations. Although several
notable results emerged throughout the intervention period, the most important results
were related to the significance of the overall approach regarding these results. Despite the
challenges faced by researchers, when engaging youth at the margins of society in a co-creation
process, the approach seemed valuable. Giving the participants the possibility to engage themselves,
through empowerment initiatives, seems to be a confounding reason for the success of
the project. Hence, this article will focus upon the benefits of using a community psychological
approach when working with exercise psychology in a socially deprived community.” “Det overordnede formål med dette studie var at undersøge, hvordan en handlingsrettet
og community psykologisk tilgang påvirkede et socialt udsat boligområde og deltagernes
opfattelse af sig selv og hinanden (unge drenge, 12–16 år). I den forbindelse blev der samskabt
(co-created) et socialt eksperiment over en toårig periode imellem forsker, praktikere og
deltagere. En multi-method tilgang blev anvendt for at sikre socialt robust viden. Metoderne
omfattede spørgeskemaer, interviews, feltarbejde og observationer. Gennem interventionsperioden
blev der rapporteret flere resultater på baggrund af projektet, men vigtigst synes at være
den community psykologiske tilgangs betydning for disse resultater. Den valgte tilgang kan
anses for at have været det centrale fundament for projektets succes i forhold til at engagere
unge drenge på kanten af samfundet i en fælles skabelsesproces. I denne artikel fokuseres på
fordelene ved at benytte en community psykologisk tilgang, når man ønsker at arbejde med
idrætspsykologi i et socialt udsat boligområde.” 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Ryom, Knud,
ISBN:9788202596903, 9788202596903
语言:Danish
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Chapter 6 Idrætspsykologi med et community psykologisk afsæt 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0