Chapter 12 Effekt av feedback på kollektiv mestringstro og sosial loffing i et sykkeleksperiment

Chapter 12 Effekt av feedback på kollektiv mestringstro og sosial loffing i et sykkeleksperiment

作者:Haugen, Tommy
ISBN:9788202596903, 9788202596903
语言:Norwegian
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

effort; performance; feedback; collective efficacy; social loafing; mediation; innsats; prestasjon; feedback; kollektiv mestringstro; sosial loffing; mediasjon

Abstract

“The aim of the study was to examine the extent in which verbal feedback (positive
and negative) affected the collective efficacy, and to what extent an increase in collective efficacy
would affect the propensity to social loafing in a sport group context where individual
effort is not perceived as identifiable. 66 sports students conducted an interval of one-minute
maximum effort on the bike ergometer under individual conditions. Participants were then
randomized into teams in which half of them received positive feedback, while the others
received negative feedback, before they then carried out three trials under collective conditions.
The participants’ belief in the team’s victory chance was reported ahead of the second
and third attempt. The results show that feedback affected the collective efficacy, but there was
a non-significant difference in performance between the groups.” “Formålet med studien var å undersøke i hvilken grad verbal tilbakemelding
(positiv og negativ) påvirket deltakernes kollektive mestringstro, samt i hvilken grad en økning
i mestringsforventning ville påvirke tilbøyeligheten til sosial loffing i en idrettslig gruppekontekst
hvor individuell innsats ikke blir opplevd som identifiserbar. 66 idrettsstudenter gjennomførte
et intervall med ett minutts maksimal innsats på sykkelergometer under individuelle
betingelser. Randomisert i lag der halvparten mottok positiv tilbakemelding og resten negativ
tilbakemelding, gjennomførte de tre forsøk under kollektive betingelser. Deltakernes tro på
lagets seiersmulighet ble rapportert i forkant av andre og tredje forsøk. Resultatene viste at tilbakemelding
påvirket deltakernes kollektive mestringsforventning, men det ble ikke registrert
noen signifikant forskjell i prestasjon mellom gruppene.” 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Haugen, Tommy
ISBN:9788202596903, 9788202596903
语言:Norwegian
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Chapter 12 Effekt av feedback på kollektiv mestringstro og sosial loffing i et sykkeleksperiment 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0