Chapter 3 Mestrer jeg trenerrollen?

Chapter 3 Mestrer jeg trenerrollen?

作者:Ommundsen, Yngvar
ISBN:9788202596903, 9788202596903
语言:Norwegian
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

coaching efficacy; scale validation; grassroot football; treneres mestringstro; skalavalidering; breddefotball

Abstract

“The purpose of this study was to examine factorial, convergent, discriminant, and criteria
validity of a multi-dimensional scale measuring coaching efficacy (Feltz, Chase, Moritz, &
Sullivan, 1999). The sample consisted of 281 Norwegian grassroot football coaches taking part
in two data collections (across the football season) within the Norwegian arm of the international
PAPA project (intervention group, n = 193) and control group, n = 88). Latent variable
modeling supported a 4-factor model reflecting Motivation efficacy, Strategy efficacy, Technique
efficacy and Character efficacy. An introductory ESEM analysis of the 24-item coaching
efficacy scale yielded an acceptable solution after omitting two items. A parceling approach of
the twenty-two items were then converted into eleven parcels to examine factorial validity and
time and group invariance. The four-factor model based on parcels obtained good fit indices:
(S-B χ2 = [df = 29, n = 222] = 38.622, p < .011 (ns.); RMSEA = .039; 90% (CI = .000–.068);
CFI = .99; SRMR = .023). Moreover, we obtained strong support for time invariance for a
merged solution of the two groups of coaches. Invariance across time for the intervention
and control group separately was supported at time 1, but not at time 2. Satisfactorily convergent,
discriminant, and criteria validity were also supported. The scale needs further validation
before use in intervention studies.” “Formålet med denne studien var å teste dimensjons-, konvergens -, diskriminant-
og kriterievaliditet for en norsk versjon av Feltz, Chase, Moritz og Sullivan (1999) –
Coaching Efficacy Scale. Invarians over tid og mellom grupper ble også inkludert med tanke
på prospektiv bruk av skalaen i form av lengdesnittstudier og effektstudier. Utvalget omfattet
281 norske breddefotballtrenere i tre norske fotballkretser. Disse deltok i datainnsamlinger før
(T1) og etter sesong (T2) i den norske delen (Solstad, 2017) av det internasjonale PAPA-prosjektet
(Quested et al., 2013). Innledende eksplorativ faktoranalyse i Mplus støttet en forventet
4-faktors mestringstromodell som reflekterte henholdsvis: Motivasjon, Kampstrategi, Teknikk
og Karakterbygging. To utsagn viste høy residualvarians og ble eliminert. En oppfølgende analyse
basert på 22 utsagn gav tilfredsstillende tilpasningsindekser (S-B χ2 = [df = 149, n = 222]
= 312.901, p < .001; RMSEA = .070; 90% konfidensintervall (CI = .059–.081); CFI = .94; SRMR
= .025). Ved parselleringsteknikk (Kline, 2011; Little, Rhemtulla, Gibson, & Schoemann, 2013)
ble 22 utsagn konvertert til elleve parseller som basis for sjekk av faktorvaliditet og invarians
over tid og mellom grupper ved hjelp av latent variabelanalyse. De elleve parsellene gav svært
gode tilpasningsindekser; (S-B χ2 = [df = 29, n = 222] = 38.622, p < .011 (ns.); RMSEA = .039;
90% (CI = .000–.068); CFI = .99; SRMR = .023). I tillegg fant vi entydig støtte for sterk skaleringsinvarians
over tid (fotballsesongen; T1–T2) for intervensjons- og kontrollgruppe samlet.
Invarians splittet på intervensjons-/kontrollgruppe kunne derimot ikke påvises. Vi observerte
også god konvergent og diskriminerende validitet. Kriterievaliditet ble også bekreftet. I sum
synes skalaen å være velegnet til undersøkelse av tverrsnitt- og lengdesnittstudier av treneres
mestringstro i barne- og ungdomsidrett. Skalaen trenger ytterligere validering før bruk i
intervensjonsstudier.” 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Ommundsen, Yngvar
ISBN:9788202596903, 9788202596903
语言:Norwegian
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Chapter 3 Mestrer jeg trenerrollen? 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0