Chapter 8 Felles mentale modeller i elitelagballspill

Chapter 8 Felles mentale modeller i elitelagballspill

作者:Giske, Rune
ISBN:9788202596903, 9788202596903
语言:Norwegian
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

group dynamics; team cognition; coordination; elite performance; gruppedynamikk; teamkognisjon; koordinering; eliteprestasjoner

Abstract

“The purpose of this inquiry is to explore team member knowledge among elite players
in team ballgames – theoretically anchored in shared mental models. Team member knowledge
is team specific and not a type of knowledge that players can transport from team to team.
Current research literature has only to a limited extent been concerned about team member
knowledge and the importance of this in team ball games. The following research questions
will therefore be addressed in the present study: How do elite players describe their knowledge
of co-players? How do players experience the knowledge development of co-players?
The inquiry follows an ideographic research design, and the empirical material consists of
interviews with four elite players in football and team handball. The analysis reveals that the
following themes elaborate team member knowledge: Strengths and weaknesses, preferences
and predictions, compensatory behavior and co-players’ value. The players’ experience of the
development of team member knowledge indicates primarily implicit learning trajectories. The findings from the present study support the idea that team member knowledge is an
important feature in handball and soccer elite teams. Coaches and players should therefore
reflect on how this knowledge should be promoted.” “Hensikten med denne undersøkelsen er å utforske medspillerkunnskap (team
member knowledge) på elitenivå i lagballspill – teoretisk forankret i felles mentale modeller.
Medspillerkunnskapen er teamspesifikk og ikke en type kunnskap som spilleren kan transportere
med seg fra lag til lag. Eksisterende forskningslitteratur forteller svært lite om spillernes
kunnskap om medspillere og betydningen av denne i spillet. Følgende forskningsspørsmål
skal derfor belyses: Hvordan beskriver elitespillere sin kjennskap til medspillere? Hvordan
opplever spillerne at kunnskap om medspillere utvikles? Undersøkelsen følger et ideografisk
forskningsdesign, og det empiriske materialet består av intervjuer med fire elitespillere i fotball
og håndball. Analysen viser at sterke og svake sider, preferanser og prediksjon, kompenserende
atferd samt medspillers valør fremstår som tema som utdyper medspillerkunnskapen. Spillernes
opplevelse av utvikling av medspillerkunnskap indikerer at dette følger implisitte læringsbaner.
Resultatene fra den foreliggende spillerundersøkelsen understøtter betydningen av
medspillerkunnskap i håndball og fotball på elitenivå. Trenere og spillere bør derfor reflektere
over hvordan den skal fremmes.” 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Giske, Rune
ISBN:9788202596903, 9788202596903
语言:Norwegian
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Chapter 8 Felles mentale modeller i elitelagballspill 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0