På vandring og på flukt: Migrasjon i historisk perspektiv

På vandring og på flukt: Migrasjon i historisk perspektiv

作者:Eide Johnsen, Beri
ISBN:9788202574130
语言:Uncoded languages
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

agderseminaret; migration history; norway; migration

Abstract

Not since the 1940s have more people been on the move than today – across borders or in their own country. People flee from rebellion and war, but many also emigrate because they are looking for work and because they dream of a better life. In recent years, Norway has received large numbers of immigrants and has become a multicultural society. The lectures of ten researchers at a seminar entitled På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk perspektiv (On the move and fleeing. Migration in a historical perspective) in 2016 allow the history of migration to be seen in a long historical perspective. The first lectures were devoted to emigration as a phenomenon with a long time span, while the later ones focused more strongly on the situation in recent years, with large-scale immigration and the emergence of a multicultural Norway. All the lectures saw the movement of people and its consequences against the background of the international situation, both in a historical perspective and in the context of our contemporary world. This is also the case with this anthology. Ikke siden andre verdenskrig har flere mennesker vært på vandring og på flukt – over landegrenser eller innenfor eget land. Mennesker flykter fra opprør og krig. Men mange bryter også opp fra sitt hjemsted og flytter fordi de søker arbeid og drømmer om et bedre liv. De siste årene har vi opplevd at flere enn noen gang har stått ved våre grenser for å komme inn. Norge er blitt et flerkulturelt samfunn. Mange innvandrere har kommet til Norge opp gjennom tidene. Noen har vært på flukt, men flere har kommet for å finne arbeid. Eksempelvis kom det mange svensker over grensen til Øst- og Sørlandet sent på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. I tidligere århundrer var det likevel ikke innvandring, men tvert imot utvandring som dominerte. Nordmenn reiste til Holland for å søke arbeid på 16- og 1700-tallet, og til Amerika på 18- og 1900-tallet. Mange vendte tilbake, men de fleste bosatte seg permanent i det nye landet. Korttidsutvandring til Spania er et fenomen som har preget vår nyere historie. Foredragene til ti forskere på Agderseminaret 2016 gjorde at noen lange linjer kunne trekkes gjennom de siste århundrenes migrasjonshistorie. De første foredragene var viet utvandringen, mens de siste fokuserte sterkere på situasjon de senere årene med stor innvandring og et flerkulturelt Norge. Den internasjonale situasjonen, før og nå, dannet rammen rundt. Slik er også denne antologien disponert. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Eide Johnsen, Beri
ISBN:9788202574130
语言:Uncoded languages
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。På vandring og på flukt: Migrasjon i historisk perspektiv 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0