Den engasjerte eleven

Den engasjerte eleven

作者:Kathrine Hundal, Anne
ISBN:9788202583842
语言:Uncoded languages
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

læring; motivasjonsteori; wondering; utforskende undervisning; undervisning; teaching; learning; aktiviserende undervisning; mestring; motivation theory; undrende undervisning; læringslyst; investigative; education; mastery; activating

Abstract

“Passion for learning has become a key concept in the politics of education. We want to establish schools where students are motivated, enthusiastic and feel a desire to learn. To achieve this on behalf of all students, an emphasis has to be placed on schools where students can experience mastery on the basis of their individual qualifications. Variation in instruction is crucial for students to feel mastery and thus the desire to learn more. A significant springboard for increased desire to learn can be found in enthusiasm. The enthusiastic teacher often receives a good deal of deserved attention. Only when students become enthusiastic about learning can beneficial learning outcomes arise. In The Enthusiastic Student the authors demonstrate how instruction that incorporates wonder, investigation and activation can lead to more enthusiastic students.

This anthology includes 12 peer-reviewed chapters written by authors who lecture in a broad range of subjects at Nord University’s Faculty of Education and Arts.

The book is in two parts. The first part opens with introductory chapters that explain the concepts of wondering, investigative and activating instruction, and what distinguishes these three approaches from each other. In addition, the basic principles and overall perspective behind the choices of instructional form and the relationship to the student which will influence the learning outcomes in each case, are also explained. This is essential information when it comes to evaluating teaching practices: Why did the plan function well? Why did it not?

Part two of the book presents the different wondering, investigative and activating working forms. Some of the methods are presented within the context of one or two subjects; other methods are presented more generally. In these chapters, the reader will find examples that illustrate motivation theory, more insight into the value of interdisciplinary work, and possible effects we can achieve with teaching activity that is not necessarily out after that one right answer.

This anthology will be of interest to students and teachers seeking to create more enthusiasm among students in the teaching situation.” “Lærelyst er nå blitt et sentralt begrep i skolepolitikken. Det skal satses på en skole der elever skal være motiverte, engasjerte og ha lyst til å lære. For at dette skal gjelde alle elever, må det legges vekt på en skole der elevene opplever mestring på bakgrunn av sine forutsetninger. Variasjon i undervisningen er viktig for at elevene skal føle mestring og dermed få lyst til å lære mer. Et viktig grunnlag for økt lærelyst finner vi i engasjement. Den engasjerte læreren får ofte mye og fortjent oppmerksomhet. Men det er først når elevene blir engasjerte i læringa at de gode læringsutbyttene kommer. I Den engasjerte eleven belyser vi hvordan vi gjennom undrende, utforskende og aktiviserende undervisning kan føre til engasjerte elever.

Antologien inneholder 12 fagfellevurderte kapitler skrevet av forfattere som underviser i et bredt spekter av fag ved lærerutdanningen ved Nord universitet.

Boka er delt i to deler. Den første delen starter med noen generelle kapitler som bevisstgjør leseren på hva undrende, utforskende og aktiviserende undervisning faktisk er, og hva som skiller disse tre ulike tilnærmingene fra hverandre. I tillegg vil leseren bli bevisstgjort verdigrunnlag og overgripende syn som vil ligge bak valgene av undervisningsform og forhold ved eleven som vil påvirke hvordan læringsutbyttet i slike arbeidsformer vil bli. Dette er kunnskap som blir vesentlig når vi skal vurdere undervisningsoppleggene: Hvorfor fungerte opplegget bra? Hvorfor gikk det ikke bra?

I del to av boka presenteres ulike undrende, utforskende og aktiviserende arbeidsformer. Noen av metodene presenteres innenfor et eller to fag, andre metoder presenteres mer generelt. I disse kapitlene vil leseren få eksempler som belyser motivasjonsteori, mer innblikk i verdien av tverrfaglig arbeid, og mulige effekter vi kan få av en læringsaktivitet som ikke nødvendigvis er på jakt etter ett eneste riktig svar.

Antologien henvender seg til studenter og lærere som ønsker å skape mer elevengasjement i undervisninga.” 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Kathrine Hundal, Anne
ISBN:9788202583842
语言:Uncoded languages
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Den engasjerte eleven 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0