Hvorfor vokser steder?

Hvorfor vokser steder?

作者:Vareide, Knut
ISBN:9788202549893
语言:Uncoded languages
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

regional development; population growth; the attractiveness model; bosted; befolkningsvekst; attraktivitetsmodellen

Abstract

“Why do some places grow while others are shrinking? What are the most important driving forces behind increases in the number of inhabitants and jobs? How can places affect their own growth? This book is written for those who want to understand how structural forces affect the development of their locale and how one can create growth through increased attractiveness. Most Norwegian municipalities, cities, regions and counties try to stimulate growth and development in their localities. They want growth in the population and more jobs. This book describes the main features of regional development in Norway since 2000. Telemark Research Institute has proposed a new model, the attractiveness model, to explain the growth and development of places. This book explains how this model works, how it is constructed and how it can be used to understand the forces behind regional development.” “Hvorfor vokser noen steder, mens andre krymper? Hva er de viktigste drivkreftene bak steders utvikling? Og hvordan kan steder påvirke sin egen vekst? Denne boka er skrevet for de som ønsker å forstå hvordan de strukturelle kreftene påvirker utviklingen på sitt sted og hvordan en kan skape vekst gjennom økt attraktivitet. De fleste norske kommuner, byer, regioner og fylker forsøker å stimulere vekst og utvikling på sitt sted. De ønsker vekst i folketallet og flere arbeidsplasser. I denne boka beskrives hovedtrekkene i den regionale utviklingen i Norge siden 2000. Gjennom mange års arbeid har Telemarksforsking utviklet en ny modell, attraktivitetsmodellen, for å forklare steders vekst og utvikling.

Attraktivitetsmodellen avdekker de viktigste strukturelle drivkreftene for vekst i befolkning og arbeidsplasser, og åpner samtidig for at steder kan påvirke sin egen utvikling gjennom å bli attraktive for bosetting, bedrifter og besøk. Attraktive steder vokser mer enn forventet ut fra de strukturelle kreftene som påvirker stedet utenfra. De innsikter som attraktivitetsmodellen gir om hvordan ulike strukturelle krefter og steders attraktivitet påvirker utviklingen kan også brukes til å lage scenarioer over fremtidig utvikling. Hvor mye kan et sted påvirke sin vekst hvis det er attraktivt? Hva som gjør et sted attraktivt varierer fra sted til sted, mellom ulike tidsepoker og er alltid avhengig av hva andre steder gjør samtidig. Det finnes derfor ingen enkel og konkret oppskrift for hvordan et sted kan bli attraktivt. Det finnes imidlertid noen steder som har oppnådd høy attraktivitet. Slike eksempler kan vi lære av, selv om oppskriften ikke kan kopieres direkte.” 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Vareide, Knut
ISBN:9788202549893
语言:Uncoded languages
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Hvorfor vokser steder? 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0