Manipulating practices

Manipulating practices

作者:E Gibson, Barbar
ISBN:9788202550011
语言:English
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

critical physiotherapy; physiotherapy; critical physiotherapy network (cnp); fysioterapi; kritisk fysioterapi; Causality; Disability; Ethics; Physical therapy

Abstract

Manipulating practices is the first ever collection of critical physiotherapy studies and comes at a time of unprecedented change in the profession. Written as a collaboration between 20 authors, many members of the Critical Physiotherapy Network (CPN), the book uncovers the growing body of critical thinking now emerging in physiotherapy. From topics as diverse as 21st century education, ethics, evidence-based practice, touch, and equine therapy; and approaches as varied as disability and performance studies, feminism, logic, narrative theory, new materialism, and phenomenology, the book explores ways of thinking ‘otherwise’ about physiotherapy. Over 16 chapters written by authors from six different countries, Manipulating practices offers insights from some of physiotherapy’s most radical thinkers. The book is also an innovative venture into open source publishing, making it entirely free to download and read. In keeping with the objectives of the CPN, the chapters expose a range of concepts, ideas and practices to critical scrutiny, and reflect the profession’s growing interest in critiquing taken-for-granted ways of practicing and thinking.

Manipulating practices will be of interest to clinicians, lecturers, policy-makers, researchers and students, and will provide new impetus to help physiotherapists imagine how the profession might grow and develop into the future.” “«Manipulating practices» er den første vitenskapelige antologien som samler kritiske studier innen fysioterapi, og lanseres i en tid der profesjonen er preget av store forandringer. Antologien representerer et samarbeidsprosjekt mellom 20 forskere, hvor majoriteten er medlemmer av Critical Physiotherapy Network (CNP) – et internasjonalt nettverk av forskere og klinikere fra hele verden. Antologien synliggjør den økende tendensen til kritisk tenkning som er i ferd med å vokse frem innenfor fysioterapi. Gjennom å fokusere på varierte tema som utdanning, etikk, evidensbasert praksis, berøring og terapiridning, samt en bred tilnærming som inkluderer funksjonshemming, performance-studier, feminisme, logikk, narrativ teori, ny materialisme og fenomenologi, utforsker antologien nye og annerledes tanker om fysioterapi som fag og profesjon.

Antologiens 16 kapitler er skrevet av forskere fra seks ulike land og gir innsikt i forskningen til noen av de mest radikale forskerne i det internasjonale fysioterapimiljøet. Boken er også innovativ gjennom at den publiseres som open access, hvilket betyr at den kan lastes ned og leses gratis og dermed gjøres allment tilgjengelig. I tråd med ambisjonen for CPN, utforskes en rekke ulike begreper, ideer og praktiske tilnærminger relatert til kritisk tenkning innenfor fysioterapi. Slik gjenspeiles også profesjonens økende interesse for å kritisere etablerte måter å praktisere og tenke på, som tidligere har vært tatt for gitt.

«Manipulating practices» vil være av interesse for forskere, klinikere, forelesere, politikere og studenter. Antologien vil forhåpentligvis bidra med nye impulser med henblikk på hvordan fysioterapiprofesjonen vil vokse og utvikle seg fremover.” 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:E Gibson, Barbar
ISBN:9788202550011
语言:English
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Manipulating practices 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0