Prison, Architecture and Humans

Prison, Architecture and Humans

作者:Johnsen, Beri
ISBN:9788202529673
语言:English
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

pønologi; arkitektur; architecture; penological research; fengsel; prison; Italy; Norway

Abstract

“What is prison architecture and how can it be studied? How are concepts such as humanism, dignity and solidarity translated into prison architecture? What kind of ideologies and ideas are expressed in various prison buildings from different eras and locations? What is the outside and the inside of a prison, and what is the significance of movement within the prison space? What does a lunch table have to do with prison architecture? How do prisoners experience materiality in serving a prison sentence? These questions are central to the texts presented in this anthology. Prison, Architecture and Humans is the result of a collaboration between researchers and architects from Italy, Norway and Sweden. It presents new approaches to prison architecture and penological research by focusing on prison design, prison artefacts, everyday prison life and imprisoned bodies. The book will be of interest to students, researchers, architects and politicians.” Hva er fengselsarkitektur og hvordan kan den studeres? Hvordan blir begreper som humanisme, verdighet og solidaritet oversatt til fengselsarkitektur? Hvilke ideologier og ideer kommer til uttrykk i fengsler til ulike tider og på ulike steder? Hva betyr bevegelser i fengselslandskap? Hva er utside og innside av et fengsel? Hva har et lunsjbord å gjøre med fengselsarkitektur? Hvordan erfarer innsatte fengselsmaterialitet? Dette er sentrale spørsmål i de tekstene som presenteres i denne antologien. Boken er et resultat av samarbeid mellom arkitekter og forskere i Italia, Norge og Sverige. Den tilbyr nye tilnærminger til studier av fengselsarkitektur og pønologisk forskning gjennom sitt fokus på fengselsdesign, fengselsartefakter, fengselshverdagsliv og innesperrede kropper. Boken vil være nyttig for studenter, forskere, arkitekter og politikere. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Johnsen, Beri
ISBN:9788202529673
语言:English
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Prison, Architecture and Humans 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0