Metode mellom forskning og læring

Metode mellom forskning og læring

作者:Hognestad, Kari
ISBN:9788202549817
语言:Uncoded languages
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

lærerutdanning; qualitative methods; kvalitativ metode; undervisning; education; methodology

Abstract

This book employs a range of approaches to answer the question of how to use qualitative methods in a way that opens for reflections on the development and the study of professional practice in teacher education. Knowledge is displayed in action. Since this is also true for professional practice, the methods used by the contributors to this book are oriented towards practical action in the field of education, from early childhood education to higher education. Development, reflection, learning and research are tightly interwoven, as is displayed by researchers, teachers, and students when they participate and reflect upon different kinds of learning processes. The book is dealt in three parts, all of which examine reflection in relation to the fundamental terms method, research, and learning. The first part discusses method in a field of tension between everyday practice, research, and learning. The second part focuses on reflection in different areas of university students practicum during their education. The third and final part highlights the different ways in which processes of reflection are relevant in the context of classroom studies. All contributors to Method between research and learning – Reflection in practice are members of the interdisciplinary research group Qualitative methods in professional practice at University College of Southeast Norway. Denne boken diskuterer på ulike måter hvordan bruk av kvalitative metoder kan åpne for refleksjon som utgangspunkt for å utforske og utvikle profesjonelle praksiser i lærerutdanningen. I profesjonell praksis vises kunnskap i handling, og metodene er derfor orientert mot handlinger i en profesjonskontekst knyttet til utdanning fra barnehage til høgskole. Gjennom deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid kan forskere og praktikere erfare hvordan læring, forskning, utvikling og refleksjon henger tett sammen. Boken er delt i tre seksjoner som belyser refleksjon opp mot hovedbegrepene metode, forskning og læring. Bokens første del diskuterer metode i spenningsfeltet mellom hverdagspraksis, læring og forskning. Bokens andre del fokuserer på refleksjon i ulike utdanningers praksisopplæring, og den tredje delen løfter fram refleksjon knyttet til klasseromsundervisning. Alle bidragsyterne til Metode mellom forskning og læring: Refleksjon i praksis er knyttet til den tverrfaglige forskergruppen Kvalitative metoder i profesjonell praksis ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Hognestad, Kari
ISBN:9788202549817
语言:Uncoded languages
出版社:Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Metode mellom forskning og læring 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0