Riskienhallinnan ajankohtaisia teemoja

Riskienhallinnan ajankohtaisia teemoja

作者:Havakka, Pauliin
ISBN:9789520307011
语言:Finnish
出版社:Tampere University Press
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

decision-making; social policy; risk factors; enterprises; management; reputation; disadvantages; risk management; risks

Abstract

This book presents a variety of different themes related to risks and risk management. The book consists of research papers aimed at supplementing and updating the topics discussed previously in risk management literature. The articles cover the key concepts and essence of risk and risk management, basic issues of security construction, risk awareness in corporate decision-making, reputation risk and its impact on business operations, social risks, their significance and the dimensions of social risk management. The last article presents the freely available RiskDemo software, which allows the reader to test and illustrate a wide range of risk features. The book aims to respond to the recent changes in the risk management environment as well as to stimulate academic debate on the subject. Tässä kirjassa esitellään monipuolisesti erilaisia riskeihin ja riskienhallintaan liittyviä teemoja. Kirja koostuu tutkimusartikkeleista, joiden tarkoituksena on täydentää ja ajantasaistaa riskienhallinnan perusteoksissa aiemmin käsiteltyjä aihealueita. Artikkeleissa käsitellään muun muassa riskien ja riskienhallinnan olemusta ja keskeisiä käsitteitä, turvan rakentamisen peruskysymyksiä, riskitietoisuutta johtamiseen liittyvässä päätöksenteossa, maineriskiä ja sen vaikutuksia yritysten liiketoimintaan, sosiaalisia riskejä, niiden yhteiskunnallista merkitystä sekä sosiaalisten riskien hallinnan ulottuvuuksia. Viimeinen artikkeli esittelee vapaasti saatavilla olevan RiskDemo-ohjelmiston, jonka avulla lukija voi halutessaan testata ja havainnollistaa monenlaisia riskien ominaisuuksia. Kirja pyrkii omalta osaltaan vastaamaan riskien ja riskienhallinnan toimintaympäristössä viime vuosien aikana tapahtuneisiin muutoksiin sekä virittämään akateemista keskustelua aiheesta. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Havakka, Pauliin
ISBN:9789520307011
语言:Finnish
出版社:Tampere University Press
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Riskienhallinnan ajankohtaisia teemoja 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0