Kehittämisen palat, yhteisöjen salat

Kehittämisen palat, yhteisöjen salat

作者:Korhonen, Ves
ISBN:9789520305000
语言:Finnish
出版社:Tampere University Press
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

lukutaito; opiskelijat; monilukutaito; opetussuunnitelmat; yliopistot; opetus; perusopetus; ammatillinen kehitys; opettajat; kirjoittaminen; education; korkeakouluopetu; educational communities

Abstract

This compilation approaches educational and educational communities on an exploratory and developing occasion. In times of individuality, efficiency and competitiveness, countermeasures are needed to build community-building practices. Collaboration requires a common language, common understanding, trust and increasingly multilingualism whose importance has been emphasized with new media and virtual communities. When educating and teaching communities understand the importance of the community, through everyday interaction, there are opportunities to establish strong links between the teacher and the learners. If a common curriculum activity is to be developed as a meaningful negotiation of the entire education and teaching community, it also requires interaction and co-operation between different actors. Tämä kokoomateos lähestyy koulutuksen ja kasvatuksen yhteisöjä tutkivalla ja kehittävällä otteella. Yksilöllisyyttä, tehokkuutta ja kilpailukykyä painottavana aikana tarvitaan vastavoimana yhteisöjä rakentavia toimintatapoja. Yhteistyön edellytyksenä on yhteinen kieli, yhteinen ymmärrys, luottamus sekä yhä enenevässä määrin monilukutaito, jonka merkitys on korostunut uusien medioiden ja virtuaalisten yhteisöjen myötä. Kun kasvatus- ja opetusyhteisössä ymmärretään yhteisön merkitys, arjen vuorovaikutuksen kautta on mahdollisuuksia luoda vahvistuvia yhteyksiä opettajan ja oppijoiden välille. Jos yhteistä opetussuunnitelmaan perustuvaa toimintaa halutaan kehittää koko kasvatus- ja opetusyhteisön merkitysneuvotteluna, se niin ikään edellyttää keskinäistä vuorovaikutusta ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Teoksen ensimmäisessä osassa, Opetussuunnitelma yhteisön työnä, tarkastellaan korkea-asteen ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyön ajankohtaisia kysymyksiä. Opetussuunnitelmatyössä kohtaavat rakenteet ja yksilöt, poliittiset, taloudelliset ja pedagogiset intressit, oppijoiden, opettajien, johdon ja virkamiesten maailmat sekä erilaiset tavat nähdä tieto ja tietäminen, osaaminen ja yhteiskunnan muutokset.

Toisessa osassa, Opiskelija yhteisön jäsenenä, keskitytään opintoihin kiinnittymisen, hyvinvoinnin ja mielekkäiden oppimiskokemusten arviointiin, tukemiseen ja kehittämiseen opetusyhteisöissä luoden samalla vaihtoehtoista tulkintaa ja viitekehystä nykyiselle tehokkuutta ja tuloksia korostavalle ajattelutavalle.

Kolmannessa osassa, Lukeminen, kirjoittaminen ja monilukutaito koulutuksen yhteisöissä, katsotaan paitsi kirjoittamisen opetuksen historiaan suomalaisessa koulussa mutta pyritään myös ymmärtämään tulevaa ja sitä, mitä lukutaidolla oikeastaan nykyisin tarkoitetaan.

Erilaisissa kasvatuksen ja opetuksen yhteisöissä on olennaista kehittää opetusta askel askeleelta eteenpäin kohti oppijoiden ja opettajien hyvinvoivia ja uutta luovia yhteisöjä. Teoksen nimessä oleva Kehittämisen palat kuvaa kehittämistyön vähittäistä, pienin askelin etenemistä ja yhteisöjen salat puolestaan yhteisöjen monilta osin tiedostamatonta potentiaalia kasvatuksen ja opetuksen kehittämisessä. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Korhonen, Ves
ISBN:9789520305000
语言:Finnish
出版社:Tampere University Press
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Kehittämisen palat, yhteisöjen salat 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0