Performativitet

Performativitet

作者:Snickare, Mårte
ISBN:9789176350447;9789176350454;9789176350461, 9789176350478
语言:Swedish
出版社:Stockholm University Press
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

visual culture; interpretation of art; performativity; art history; aesthetics

Abstract

“What does performativity signify? And what does it mean to speak of something as being performative? Aiming to clarify and critically highlight an important but sometimes elusive concept, this book consists of five chapters, each addressing a concrete situation of interpretation. By highlighting artworks and images from different historical periods and contexts, the authors show how performativity might be a versatile and useful concept for interpretations of images. The purpose is to convey the critical potential of the concept as it is activated in relation to different objects of study.
The book is primarily addressed to students of art history and others who take an interest in questions of visuality and visual practices. Offering not only a theoretical understanding of the concept, it strives to point out ways and possibilities of the practical use of performativity.
This book constitutes the first volume of Theoretical Applications in Art History, which forms part of the series Basic Readings in Culture and Aesthetics. Its editors, Malin Hedlin Hayden and Mårten Snickare, are professors of art history at the Department of Culture and Aesthetics, Stockholm University.

*** Vad betyder performativitet? Och vad innebär det att tala om något som performativt? Den här läroboken vill klargöra och kritiskt belysa ett viktigt men ibland svårfångat begrepp. Bokens bidrag tar upp konkreta tolkningssituationer och visar på direkta tillämpningar av begreppet. Genom att lyfta fram konstverk och andra bilder från olika historiska perioder och sammanhang visar vi hur performativitet är ett mångsidigt och användbart begrepp vid bildtolkning. Syftet är att förmedla den kritiska potential ett begrepp har när det aktiveras i relation till olika studieobjekt.
Boken riktar sig i första hand till studenter i konstvetenskap och andra ämnen där frågor om visualitet och visuella praktiker är centrala. Utgångspunkten är att boken inte bara ska ge en teoretisk förståelse av begreppet utan framförallt peka ut vägar och möjligheter till praktisk tillämpning.
Det här är första volymen i Teoretiska tillämpningar i konstvetenskap, som ingår i serien Basic Readings in Culture and Aesthetics.
Redaktörer för boken är Malin Hedlin Hayden och Mårten Snickare, professorer i konstvetenskap på Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet.” 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Snickare, Mårte
ISBN:9789176350447;9789176350454;9789176350461, 9789176350478
语言:Swedish
出版社:Stockholm University Press
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Performativitet 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0