Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen

Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen

作者:S. Juuti, Petri
ISBN:9789520304201
语言:Finnish
出版社:Tampere University Press
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

water supply and sanitation; history; finland; sewage; sewage works; espoo

Abstract

“From Stinky History to Fragrant Future. Waste water treatment of the metropolitan area – central decisions on the point of view of Espoo is written by Adjunct Professor, PhD Petri S Juuti. The book examines how water and waste water services started and developed in Espoo from the 1950s to the 2000s. Furthermore, it is discussed what are the challenges of the future looked from the point of view of the professionals of the water sector.” Tässä kirjassa käydään läpi pk-seudun jätevedenkäsittelyn historia ja yhteistyövaiheet aina 1950-luvulta 2010-luvulle asti Espoon näkökulmasta. Tutkimuksen pääkysymyksiä ovat: Miksi jätevesien puhdistaminen on keskitetty vain yhteen puhdistamoon? Miksi Espoossa tehdään ylikunnallista yhteistyötä jätevesienpuhdistuksessa? Miten jätevesien puhdistusyhteistyö on alkanut ja muuttunut vuosien varrella? Miksi puhdistetaan naapurikuntien jätevesiä? Millaista keskustelua jätevedet ovat herättäneet menneisyydessä ja millaista tulevaisuutta koskevaa keskustelua niistä on käyty? Oikean strategian toteuttamisessa tarvitaan yhteistyötä ja osaavaa johtamista. Espoo on voinut historiassa käyttää omien resurssiensa lisäksi vesihuollossa myös naapurikuntien resursseja. Nyt tarkastelukohteena olevan jätevesienpuhdistuksen osalta tämä on tarkoittanut sitä, että naapurikunnat ovat maksaneet osansa ja osin enemmänkin kuin osansa jätevesiensä puhdistamisesta ja varsinkin Suomenojan jätevedenpuhdistamosta. Näiden lisäresurssien turvin historian saatossa kertyneet resurssit ovat mahdollistaneet nykyisen hyvän tilanteen pitkän tähtäimen strategisten päätösten avulla. Näistä strategisista päätöksistä yksi konkreettisin näyttö ovat jätevesiä koskevat sopimukset naapurikuntien kanssa. Sopimukset ja niiden takana olleet päätökset ovat hyvin kaukonäköisiä ja kaikkia osapuolia sitovia. Ne osaltaan mahdollistavat, että valittavana on ollut kehityspolkuja, joita kaikkialla ei ole ollut käytössä. Vuoden 2010 alusta alkaen Espoon vesihuolto on toiminut yhdessä pk-seudun organisaatiossa alueen muiden vesilaitosten kanssa, HSY:n organisaation alaisuudessa. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:S. Juuti, Petri
ISBN:9789520304201
语言:Finnish
出版社:Tampere University Press
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0