Kunskapens tider: Historiska perspektiv på kunskapssamhället

Kunskapens tider: Historiska perspektiv på kunskapssamhället

作者:Elgán, Elisabet
ISBN:9789176350324;9789176350331;9789176350348, 9789176350355
语言:Swedish
出版社:Stockholm University Press
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

knowledge enforcement; power; history of information; organisation; knowledge history; resistance

Abstract

Today’s society is often characterized as a knowledge society, in contrast to the earlier industrial society. Historians however know that all societies are and have been knowledge societies. Without the ability to create, transfer, and use knowledge, between individuals and groups, power areas would neither have been built nor maintained. This edited volume reflects how historical actors, both those in power as well as laymen and officials, have produced and utilised information and knowledge from the Middle Ages until today. It acommodates research into census, urbanisation, history of kings and queens, exercise of public authority, social and political movements, disciplining and formation of opinion.
In Kunskapens tider. Historiska perspektiv på kunskapssamhället (”The knowledge society. A historical perspective”) nine researchers from the Department of History at Stockholm University contribute with examples of the need for and use of knowledge, in different historical situations and periods. Dagens samhälle karaktäriseras ofta som kunskapssamhället, till skillnad från det tidigare industrisamhället. Historiker vet dock att alla samhällen är och har varit kunskapssamhällen: Utan möjligheter att skapa, överföra och använda kunskap, såväl individer som grupper emellan, hade maktområden varken kunnat byggas eller vidmakthållas. Antologin speglar hur historiska aktörer, såväl makthavare som lekmän och tjänstemän, har producerat och utnyttjat information och kunskap från medeltiden till idag. Här ryms forskning om folkräkning, urbanisering, kungars historieskrivning, myndighetsutövning, sociala och politiska rörelser, disciplinering och opinionsbildning.
I Kunskapens tider bidrar nio medarbetare från Historiska institutionen vid Stockholms universitet med exempel på hur behovet och användandet av kunskap sett ut i olika historiska situationer och tidsperioder. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Elgán, Elisabet
ISBN:9789176350324;9789176350331;9789176350348, 9789176350355
语言:Swedish
出版社:Stockholm University Press
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Kunskapens tider: Historiska perspektiv på kunskapssamhället 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0