Entreprenörskap i högre konstnärlig och kreativ utbildning i Norden

Entreprenörskap i högre konstnärlig och kreativ utbildning i Norden

作者:Nilsson, Heidi
ISBN:9789289342445
语言:Swedish
出版社:Nordic Council of Ministers
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

literature; performing arts; museums and cultural heritage; innovation; media; music; business; creative industries; journalism; computer games; visual arts; adult education; architecture; design; art and culture; entreprenörskapsutbildningar; film and tv; entreprenörskap; higher education

Abstract

Architecture; Computer games; Design; Film and TV; Journalism; Art and Culture; Literature; Media; Music; Museums and cultural heritage; Performing arts; Visual arts; Adult education; Higher education; Innovation; Business; Creative industries Denna rapport, utfört av Nordic Game Resources för KreaNord i 2010, består av tre delar. Det första området är en kartläggning av förekomsten av entreprenörskapsutbildning som är tillgänglig för studenter vid högre konstnärliga och kreativa utbildningar i Norden. Det andra området innebär att hitta goda exempel på entreprenörskapsutbildningar och diskutera dessa i jämförelse med det övriga utbudet. Studiens tredje område består av rekommendationer som kan användas i arbetet med att skapa policies för entreprenörskap inom högre konstnärlig och kreativ utbildning. Återpublicerad 2015 i samband med avvecklingen av KreaNord, Nordiska ministerrådets initiativ för kulturella och kreativa näringar (2008-2015). 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Nilsson, Heidi
ISBN:9789289342445
语言:Swedish
出版社:Nordic Council of Ministers
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Entreprenörskap i högre konstnärlig och kreativ utbildning i Norden 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0