Het Nederlandse veiligheidsbeleid in een veranderende wereld – 42

Het Nederlandse veiligheidsbeleid in een veranderende wereld – 42

作者:Klem, M.H.
ISBN:xxxxxxxxxx
语言:Dutch; Flemish
出版社:WRR
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

overheidsbeleid; political science

Abstract

Political Science Centraal in deze analyse staat de vraag hoe groot de handelingsruimte of beleidsautonomie van de Nederlandse overheid nog is in het licht van de hoge mate aan regionale en mondiale verwevenheden. Als de politieke en maatschappelijke discussie over de rol die Nederland na 2010 in Afghanistan kan spelen één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat het Nederlandse veiligheidsbeleid sterk aan vanzelfsprekendheid heeft ingeboet. De bedreigingen van de nationale veiligheid zijn niet langer eendimensionaal. Immers, de grens tussen binnen- en buitenland vervaagt, niet-statelijke actoren melden zich op het wereldtoneel, de machtsverhouding tussen staten verschuift en dreigingen zijn niet langer alleen militair van aard. De vervaging die aan de basis ligt van huidige bedreigingen vormt, tegelijkertijd, de basis voor het Nederlandse veiligheidsbeleid, dat bestaat uit een mix van militaire en non-militaire middelen, uit een combinatie van hard en soft power, uit samenwerking tussen binnenlandse en buitenlandse actoren, en uit aaneen schakeling van statelijke en niet-statelijke actoren.

De serie WRR-webpublicaties omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Klem, M.H.
ISBN:xxxxxxxxxx
语言:Dutch; Flemish
出版社:WRR
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Het Nederlandse veiligheidsbeleid in een veranderende wereld – 42 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0