Nederland in de Wereld, De Wereld in Nederland: werkprogramma 2008-2010

Nederland in de Wereld, De Wereld in Nederland: werkprogramma 2008-2010

作者:WRR,
ISBN:xxxxxxxxxx
语言:Dutch; Flemish
出版社:WRR
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

overheidsbeleid; political science

Abstract

Political Science In het eerste jaar van de achtste raadsperiode van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is op indringende wijze duidelijk geworden dat de toekomst van de Nederlandse samenleving, wellicht nog meer dan voorheen, verbonden is met de ontwikkelingen in de wereld. Mondialisering en ingrijpende technologische veranderingen versterken elkaar, en zetten bestaande zekerheden over de inrichting en werking van onze samenleving, onze democratie en onze economie op een soms al even ingrijpende als verrassende wijze onder druk. Juist in een dergelijke situatie van ingrijpende veranderingen en grote onzekerheden, is het belangrijk om de regering te voorzien van grondige studies ten behoeve van op de toekomstgericht regeringsbeleid. De wrr, die in een deels vernieuwde samenstelling is aangetreden op 1 januari 2008, geeft in dit boekje inzicht in de adviezen die in de eerste jaren van de achtste raadsperiode aan de regering zullen worden uitgebracht. Dit werkprogramma is zoals de wet voorschrijft vastgesteld na overleg met de minister-president. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:WRR,
ISBN:xxxxxxxxxx
语言:Dutch; Flemish
出版社:WRR
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Nederland in de Wereld, De Wereld in Nederland: werkprogramma 2008-2010 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0