De tijd van ons leven

De tijd van ons leven

作者:Kronjee, G.
ISBN:xxxxxxxxxx
语言:Dutch; Flemish
出版社:WRR
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

demografie; demography

Abstract

Demography Publicatie die verschenen is ter gelegenheid van het afscheid van dr. Gerrit Kronjee bij de WRR. Juist in een tijd van economische crisis (die meer dan een economische crisis in de enge zin is) lijkt onze aandacht soms te worden afgeleid van een toekomstgerichte benadering van wat ons te doen staat in de sfeer van werk en arbeid, van zorg en gezin. Het is zoals al in de inleiding wordt gesignaleerd, alleszins duidelijk dat onze huidige inrichting van onze levensloop bepaald niet optimaal wordt vormgegeven. Noch door onszelf, noch door de instituties en beleidsmaatregelen die daarbij van belang zijn. Er zijn diverse onevenwichtigheden en vormen van een weinig optimale balans: ‘een meer bewuste verdeling van taken en verantwoordelijkheden over de gehele levensloop komt de economie en de samenleving ten goede door de vermindering van de overbelasting van de volwassenenfase en het betrekken van jongeren en ouderen bij de economie en door de vermindering van de maatschappelijke uitval.’

In het boekje worden in woord en beeld de diagnoses en analyses, de oplossingsrichtingen en beleidsvoorstellen geschetst, die aan een optimalere balans vorm kunnen geven. Het boekje is daarmee zelf een voorbeeld van de evenwichtige en gedegen manier waarop Gerrit als stafmedewerker van de WRR ook zelf altijd heeft willen functioneren. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Kronjee, G.
ISBN:xxxxxxxxxx
语言:Dutch; Flemish
出版社:WRR
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。De tijd van ons leven 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0