Van oude en nieuwe kennis: de gevolgen van ICT voor het kennisbeleid

Van oude en nieuwe kennis: de gevolgen van ICT voor het kennisbeleid

作者:WRR,
ISBN:9012095212
语言:Dutch; Flemish
出版社:WRR
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

information technology; ict

Abstract

Information Technology In dit rapport biedt de WRR een systematische analyse van de veranderingen die de ontwikkelingen op het gebied van ICT en internet aanbrengen in de traditionele kennisdomeinen: informatiegoederen, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, bibliotheken en archieven. Het overheidsbeleid bij implementatie van ICT moet verschuiven van direct sturend en ingrijpend naar kaderstellend en voorwaardenscheppend. Van groot belang is samenwerking. Deze samenwerking vereist dat de scheidslijnen tussen de traditioneel van elkaar afgebakende kennisdomeinen, zoals universitaire en privaat gefinancierde onderzoeksinstituten, wordt weggenomen. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:WRR,
ISBN:9012095212
语言:Dutch; Flemish
出版社:WRR
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Van oude en nieuwe kennis: de gevolgen van ICT voor het kennisbeleid 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0