Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek

Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek

作者:WRR,
ISBN:9039914885
语言:Dutch; Flemish
出版社:WRR
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

overheidsbeleid; political science

Abstract

Political Science In het rapport worden de grondbeginselen uitgewerkt voor een ruimtelijke planning die beter aansluit op de maatschappelijke dynamiek. Om een slagvaardig ruimtelijk beleid te kunnen voeren en beter in de behoeften van strategische grootschalige projecten te voorzien, dient de rijksoverheid meer ruimtelijke planbevoegdheden te krijgen. Dit kan worden bereikt door de invoering van een grofmazige ‘ruimtelijke hoofdstructuur’ waarbinnen wordt vastgesteld welke gebieden en verbindingen belangrijk zijn voor het nationale beleid. In die gebieden zal het rijksbeleid richtinggevend worden voor de regionale of lokale planvorming. In de overige gebieden kunnen lagere overheden meer mogelijkheden voor eigen planvorming krijgen. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:WRR,
ISBN:9039914885
语言:Dutch; Flemish
出版社:WRR
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0