Spiegel naar de toekomst; Evaluatie van de WRR

Spiegel naar de toekomst; Evaluatie van de WRR

作者:Commissie Rinnooy Kan,
ISBN:xxxxxxxxxx
语言:Dutch; Flemish
出版社:WRR
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

overheidsbeleid; public adminstration; political science; beleidswetenschap

Abstract

Political Science; Public Administration De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is het meest algemene adviesorgaan van de regering. Hij richt zich op de lange termijn, werkt sectoroverschrijdend en gebruikt wetenschappelijke inzichten ter onderbouwing van zijn adviezen. Sinds de raad een kleine dertig jaar geleden zijn eerste rapport uitbracht, is er veel veranderd in de omgeving waarin hij functioneert. Oorspronkelijk bestonden er hoge verwachtingen van de perspectieven die toekomstonderzoek zou kunnen bieden, en dit is in de wettelijke taakomschrijving ook terug te vinden. Gaandeweg heeft men deze hooggespannen verwachtingen echter door meer realistische moeten vervangen. De raad heeft toekomstonderzoek meer en meer ingevuld door belangrijke beleidsvraagstukken op de agenda te plaatsen en hierbij de verkenning van de ontwikkelingen op de lange termijn een belangrijke invalshoek te geven.

Ook in de wereld van de adviesorganen is er het een en ander gebeurd. Zo heeft de Kaderwet adviesorganen geleid tot een herinrichting van de strategische overheidsadvisering en zijn de activiteiten van de afdelingen voor strategische beleidsvorming op de departementen toegenomen.

Tegen deze achtergrond heeft de WRR besloten tot een evaluatie over te gaan: hoe functioneert de WRR in de huidige omgeving, hoe vervult hij zijn taken en wat is de beleidsmatige, wetenschappelijke en maatschappelijke impact van zijn werkzaamheden? 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:Commissie Rinnooy Kan,
ISBN:xxxxxxxxxx
语言:Dutch; Flemish
出版社:WRR
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Spiegel naar de toekomst; Evaluatie van de WRR 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0