Naar een nieuwe sociale investeringsagenda: de toekomst van de Nederlandse verzorgingsstaat

Naar een nieuwe sociale investeringsagenda: de toekomst van de Nederlandse verzorgingsstaat

作者:WRR/SER,
ISBN:xxxxxxxxxx
语言:Dutch; Flemish
出版社:WRR
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

overheidsbeleid; political science

Abstract

Political Science De afgelopen decennia is ‘de verzorgingsstaat’ een van de onderwerpen die zich in een welhaast permanente discussie mag verheugen. Zowel in het maatschappelijke debat als in meer toegespitste politieke discussies valt daarbij soms een vooral verdedigende toon op: de verzorgingsstaat moet worden verdedigd, als idee, in de vorm van de vele concrete regelingen of als geheel van op solidariteit en onderlinge zorg gerichte arrangementen en instituties. Nu is een dergelijke verdedigende toon op zichzelf zeer begrijpelijk: de arrangementen en instituties die achter dat algemene begrip van de verzorgingsstaat schuilgaan, en die ook verwijzen naar een grote betrokkenheid van tal van maatschappelijke organisaties en verbanden, hebben de Nederlandse samenleving belangrijke voordelen gebracht. Het is echter de vraag of een louter verdedigende focus op de huidige verzorgingsstaat ons de goede uitgangspositie verschaft voor het verdere denken en doen dat ons voorbereid op een volgende fase in de ontwikkeling van onze economie en samenleving. Het is zeker niet zo dat de uit al die discussies voortgekomen hervormingen ons geen resultaten hebben gebracht: veel van de ingezette veranderingen blijken succesvol te hebben bijgedragen aan een grotere beheersbaarheid van uitgaven, en vooral ook aan een meer activerende sociale zekerheid. Sociale stelsels die mensen in onbedoelde inactiviteit gevangen houden zijn niet alleen weinig sociaal, maar ook een hindernis voor de grote uitdagingen waarvoor de Nederlandse samenleving de komende jaren komt te staan. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:WRR/SER,
ISBN:xxxxxxxxxx
语言:Dutch; Flemish
出版社:WRR
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Naar een nieuwe sociale investeringsagenda: de toekomst van de Nederlandse verzorgingsstaat 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0