Rimpels in de hofvijver: werkprogramma 2005-2007

Rimpels in de hofvijver: werkprogramma 2005-2007

作者:WRR,
ISBN:xxxxxxxxxx
语言:Dutch; Flemish
出版社:WRR
格式:Pdf
资源下载
此资源为免费资源,请先后下载

Keywords

overheidsbeleid; political science

Abstract

Political Science Op 1 januari 2003 is de huidige (zevende) wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid aan het werk gegaan. Kort na zijn aantreden publiceerde de raad het werkprogramma: ‘Kennis van het heden, wegen naar de toekomst’. Een groot aantal van de daarin voorgenomen projecten zijn inmiddels afgerond of worden binnenkort afgerond. Reden voor de raad om zich te buigen over nieuwe onderwerpen waarvan de raad meent dat die vanuit zijn wettelijke taak aan de orde moeten worden gesteld. Het gaat daarbij om vraagstukken en kwesties die van groot belang zijn voor de toekomstige kwaliteit van onze samenleving. De raad onderzoekt daarbij telkens of de in het vigerende beleid gehanteerde veronderstellingen in het licht van nieuwe theoretische en empirische kennis nog houdbaar zijn, en formuleert alternatieven. Het onderzoek dat hij daarvoor verricht, draagt telkens een toekomstgericht, wetenschappelijk en interdisciplinair karakter. 

资源下载此资源仅限注册用户下载,请先
资源下载
作者:WRR,
ISBN:xxxxxxxxxx
语言:Dutch; Flemish
出版社:WRR
格式:Pdf

如果您有任何问题,请随时与我们联系,谢谢。Rimpels in de hofvijver: werkprogramma 2005-2007 内容均搜集于网络,本身不存储任何资源,如侵犯到您的权益,请提交反馈,我们将配合您第一时间删除。

0
封面图

评论0